DATABASERAD SEGMENTATION MED CONZOOM®

conzoom® är ett data-driven segmenteringsverktyg som delar svenskarna i 34 segment som ger insikt i dina kunder, stärker din marknadsanalys och optimerar din marknadsföring

 

conzoom®

 

 

Läser en Kosmopolit gärna DN, handlar Fredagsmysarna ofta på Ica Maxi och spelar en Vis Veteran ofta på Lotto?

 

conzoom® indela den svenska befolkningen i 10 grupper och 34 typer.

Vi har lärt oss att det unika växer fram ur gemensamma mänskliga drag. Vi som arbetar med geodemografi har sett detta under många års arbete med data, matematiska modeller och statistik.

conzoom® hjälper dig att lyckas i nästa kampanj, hitta rätt i produktutvecklingen eller när du behöver skapa ett budskap som verkligen går hem hos din målgrupp - vare sig det handlar om dina befintliga eller potentiella kunder. 

conzoom®

conzoom® ett målgruppsverktyg som delar svenskarna i 34 segment som ger insikt i din kunddatabas, stärker din marknadsanalys och optimerar din marknadsföring.

Uppdelningen av danska hushåll i conzoom®typer baseras på hårda data, siffror och statistik som är bakgrunden till de enskilda egenskaperna hos konsumenter och medborgare.

Med conzoom® känner vi mycket till många, men inte alla om alla; så även om vi är alla unika, finns det också ett antal vanliga funktioner hos våra människor. Drag eller tendenser som kan hittas och mätas över hela landet genom matematisk datamodellering, statistik och intervjuer. Det är segmentering som används i stor utsträckning i vårt samhälle till fördel för vår utveckling och delad förståelse för individens behov och beteenden.

 

Lär conzoom® bättre i vår pixie

 

conzoom®rapporten

En conzoom®rapport ger dig en bra bild av ditt berömda kunduniverse i text, diagram och kartor. Vi visar dig var dina kunder bor, vilka conzoom®typer du har mest av, och deras egenskaper som människor och konsumenter.

Med en conzoom®rapport kartlägger vi din marknad och ditt kundunivers, och vi gör dig mer medveten om kunderna du känner idag så att du kan nå ut till mer imorgon.

 

Rapporten ger dig insikt i din marknad

  • Geografi
  • Demografi
  • Socioekonomi 
  • Konsumentbeteende
  • Livsstil
  • Attityder
  • Media förbrukning

conzoom®rapporten skapas utifrån ditt land eller din kundfil och ger dig den insikt som behövs för att stärka ditt företag. Vi kommer att inkludera dina kunddata om, t.ex. ålder och antal barn i beräkningen, för att ge dig så noggrant ett resultat som möjligt.

 

Se ett exempel på en conzoom®rapport

 

conzoom®rapporten är idealisk när du behöver analysera och kartlägga marknadspotential och mättnad som en förekomst av potentiella beräkningar före inträde på nya marknader, att tydligt och målmedvetet kommunicera för att förklara skillnader i marknadsandelar per område, forskningsprojekt , som kommer att förklara och dokumentera demografiska skillnader eller optimera tjänsteutbud för medborgare, användare och kunder.

 

conzoom®digital

conzoom®digital är onlineversionen av conzoom®segmenteringsverktyget, vilket gör att cookies kan göra ditt segment helt klart. conzoom®digital kan användas för RTB-inköp.

 

Omnichannel-marknadsföring med samma segmenteringsmodell

conzoom®digital riktar din marknadsföring baserad på conzoom®, så du kan använda samma publik på plattformar och offline / online och skapa större sammanhållning i din marknadsföring.

Anmäl dig till Geomatics nyhetsbrev